Sağlık Kurumları İşletmeciliği mesleği hakkında bilgi


Sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

Sağlık Kurumları İşletmecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      İşletmenin sağlık politikasını oluşturmak,

b)      İşletmede sağlık bilgi sistemi kurmak ve yönetmek,

c)      Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlamak ve yönetmek,

d)      Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlamak,

e)      Çalışmalar düzenlemek ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

f)       Sağlık alanındaki gelişmeleri izlemek,

g)      Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler almak,

h)      Muayene ve sağlık ücretlerini saptamak,

i)        Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

j)        Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

k)      İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir