ŞAH ŞÜCÂ HAKKINDA BİLGİ


ŞAH ŞÜCÂ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ŞAH ŞÜCÂ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ŞAH ŞÜCÂ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ŞAH ŞÜCÂ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ŞAH ŞÜCÂ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Müslüman hükümdarlardan üçünün adı. Birincisi, Güney İran’a hâkim Muzafferîlerin üçüncü hükümdarı Celâleddin Şah Şücâ (1364-1384), Fars ve Kirman’a hâkim oldu. (Bkz. Muzafferîler). İkincisi Babürlüler de denilen Gürgâniyye Devletinin sekizinci hükümdarı Şah Şücâ (1657-1658) dır. Üçüncüsü ise, Afganistan Şahlığının beşinci hükümdarı Şah Şücâ, 1809-1818 ve 1839-1842 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi