SAKARİTLER HAKKINDA BİLGİ


SAKARİTLER HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SAKARİTLER HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SAKARİTLER HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SAKARİTLER HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SAKARİTLER HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kohlenhydrate, Fr. Hydrate de carbon, İng. Carbohydrate. Canlıların bünyesinde bulunan, karbon, hidrojen ve oksijenden meydana gelmiş bileşikler. Bunlara glüsit veya karbonhidratlar ismi de verilir. Çeşitli gruplandırma şekilleri vardır. Meselâ bir gruplandırma şekli, bileşiklerin bünyesinde bulunan aldehid veya keto grubuna göre sınıflandırılmadır. Aldehid grubu bulunduranlara aldozlar, keto grubu bulunduranlara ketozlar denir.

Diğer sınıflandırma türü de, monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler şeklindedir. Bu sınıflandırmalar çok çeşitli ve bâzıları da eş mânâlıdır. (Bkz. Karbonhidratlar)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi