Sakatlık indirimi için nereye, hangi belgelerle başvurulacaktır


Sakatlık indirimi için nereye, hangi belgelerle başvurulacaktır?


  • Sakatlık indiriminden faydalanmak isteyen ödevliler, aşağıdaki gruplar için belirtilen belgeleri bir dilekçe ile birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Valiliklerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi olmayan yerlerde Malmüdürlüklerine vereceklerdir. İstenen belgeler her bir grup için şunlardır; 1.Grup: Özürlü hizmet erbabı ile Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için ; 1 dilekçe,Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, özürlü kişinin nufus cüzdan örneği ve üç adet fotoğrafı , çalıştığı yerden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ve özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge 2.Grup: Özürlü Serbest Meslek Erbabı ile Basit Usulde vergilendirilen özürlüler, Vergi kimlik numarasını gösteren belge, Nüfus Cüzdanı örneği , üç adet fotoğraf ve Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.