Sakatlık indiriminden yararlanmak için neler yapılmalıdır


Sakatlık indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır?


  • Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır:
    1. Özürlü ücretli; – Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, – T.C. kimlik numarası.
    2. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretli; – Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, – Kendisinin ve  özürlü kişinin T.C. kimlik numarası, – Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge. 3. Özürlü serbest meslek erbabı; – Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 4. Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı; – Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, – Özürlü kişinin T.C. kimlik numarası, – Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği). 5. Basit usulde vergilendirilen özürlüler; Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.