SALEPGİLLER (ORCHIDACEAE) HAKKINDA BİLGİ


SALEPGİLLER (Orchidaceae) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SALEPGİLLER (Orchidaceae) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SALEPGİLLER (Orchidaceae) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SALEPGİLLER (Orchidaceae) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SALEPGİLLER (Orchidaceae) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Yapraklar tabanda gövdeyi sarıcı, üsttekiler ise almaşlıdır. Çiçekler salkım veya başak şeklinde toplanmışlardır. Çiçekleri açtığı zaman, çiçek kendi ekseni üzerinde 180 derece döner ve ovaryum burkulur. Bu özellik bu familya için karakteristiktir. Çiçek örtüsü altı parçalıdır ve parçalar iki halka üzerinde sıralanmışlardır. İç halkadaki orta taç yaprağı dudak şeklini almış olup, genellikle mahmuzludur.

Bu familya, 450 cinsi ve 15.000 kadar türü ihtivâ eder. Türkiye’de 20 cins ve 60 civârında türü vardır. Kıymetli ve güzel süs bitkileri ihtivâ ettikleri gibi, tedâvide ve gıdâ olarak kullanılanları da vardır. Meselâ; Salep, vanilya, katleya vs. bu familya bitkileridir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi