SALİSİLİK ASİT HAKKINDA BİLGİ


SALİSİLİK ASİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SALİSİLİK ASİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SALİSİLİK ASİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SALİSİLİK ASİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SALİSİLİK ASİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Salisilik asit, bilhassa ilaç sanâyiinde, parfümeri ve boyarmadde sanâyiinde ara madde olarak kullanılır. Salisilik asidin metalik tuzları veya alkil esterleri salisilat olarak bilinir ve önemli kimyasal ürünlerdir. Meselâ çok yaygın olarak kullanılan aspirin (asetil salisilik), salisilik asidin aset esteridir (Bkz. Aspirin). Sodyum salisilat tıpta, romatizma tedâvisinde, ağrı kesici ve antiseptik olarak; sanâyide boya üretiminde ve koruyucu (çürümeyi önleyici) olarak kullanılır. Metil salisilat keklik üzümü yağında çok bulunan bir bileşik olup ilâç ve tatlandırıcı olarak kullanılır. Fenil salisilat (salol) yine bir salisik asit türevi olup güneş yağı kremlerinde ve barsakta çözünen hapların üretiminde kullanılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi