SAMSA ÇAVUŞ HAKKINDA BİLGİ


SAMSA ÇAVUŞ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SAMSA ÇAVUŞ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SAMSA ÇAVUŞ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SAMSA ÇAVUŞ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SAMSA ÇAVUŞ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Ertuğrul Gâzi ile birlikte, kendisine bağlı aşîret ve obalarla Söğüt’e geldi. Osman Gâzi zamânında birçok gazâlara iştirâk etti. Palekanon Muhârebesinde bulundu. İznik ve Sorkun’un fethinde büyük kahramanlıklar gösterdi.

Orhan Gâzi, Kara Tegin Kalesini fethedince, muhâfızlığına Samsa Çavuşu tâyin etti.

Ömrünü daha ziyâde Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 târihinden sonra vefât etti. Kabri, Mudurnu yakınlarında Hacı Mûsâlar köyündedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi