Sanat Tarihi Öğretmeni mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile  ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

 

Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Sanat tarihi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

–          Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

–          Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

–          Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

–          Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

–          Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

–          Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

–          Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

–          Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,

–          Ders kitapları,

–          Sanat ansiklopedileri, slâyt, projektör, video .

–          Okul araç ve gereçleri,

–         Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Sanat tarihi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Sanat tarihi öğretmeni olmak isteyenlerin;

–    Resim, mimarlık, heykel gibi görsel sanat ürünlerinin özellikleri ve tarihsel gelişimi ile ilgili,

–    Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

–    İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

–    Dikkatli, işine özen gösteren,

–    Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

–    İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

–    Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

–    Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

                                       kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sanat tarihi öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sanat Tarihi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Sanat Tarihi, Turizm, Sanat Etkinliklerini İzleme, Konservasyon/Restorasyon alan derslerini vermektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Üniversitelerin eğitim Fakültelerinde ”Sanat Tarihi Öğretmenliği” bölümü bulunmamaktadır. ”Edebiyat Fakülteleri” ile ”Fen – Edebiyat Fakülteleri”nin ”Sanat Tarihi  Bölümünü” ile “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı” mezunlarından   Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon  programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  Sanat Tarihi  Öğretmeni olabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 Meslek eğitimine başlayabilmek için

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Sanat Tarihi  lisans programı için yeterli Sözel-2 (SÖZ-2) puanı almak ,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Sanat Tarihi lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür,  Sınıf Öğretmenliği ile,    “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince, Anadolu Türk Mimarisi, İslamiyet  Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Türk-İslam El Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatı ve Çağdaş Sanat, Mimari Çizim, Fotoğrafçılık, İslam Tarihi, Osmanlıca, Bizans Sanatı, Seminer, Arkeoloji, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sanat Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Türk Resim Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi vb. dersler almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak  akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı (harç) kredisinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladıkları kredi ve burs olanaklarından ve Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilirler. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim – öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–   İlgili eğitim kurumları,

                  –   Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

–           Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve      Şube Müdürlükleri.