Sanayileşmiş ulus devletin doğuşu


Tarım toplumlarında fiziksel güç etkili iken, sanayi toplumuna gelindiğinde para önem kazanmıştır. Sanayileşmiş ulus-devletin doğuşu, şiddetin tekelleşip şarkı sözleri daha sonrada yasalar ardına sığınarak, paraya olan bağımlılığın e-devlet artmasına neden olmuştur. Güç servete doğru kaymıştır. Tarım toplumunda değiş-tokuş sistemi egemen iken, sanayi toplumunda kağıt para, günümüzde ise elektronik para kullanılır olmuştur.Günümüz elektronik sistemlerinde bilgi, egemen değer haline gelmektedir. Bilgi ve zekâ ön plana çıkmaktahaberler ve tüm alanlara yayılmaktadır. Bilgi ve zekâ ön plana çıkınca da fiziksel istihdam konusu ortaya çıkmaktadır. Bu alanda da yoğun değişimler yaşanmaktadır. Bilgi süper sembolik ekonomilerde kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü hem zamanda hem mekanda, hem de hammaddede tasarrufu sağlamaktadır. Bilgi bu denli önem kazanırken diğer yandan da gücün imgesi durumuna gelmiştir. Bilgi, gücün el değiştirmesine ve servetten enformasyona kaymasına neden olmuştur. Artık zekâ önem kazanmış, onu iyi değerlendirenler söz sahibi olmuşlardır.