SARI ASMA (ORIOLUS ORIOLUS) HAKKINDA BİLGİ


SARI ASMA (Oriolus oriolus) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SARI ASMA (Oriolus oriolus) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SARI ASMA (Oriolus oriolus) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SARI ASMA (Oriolus oriolus) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SARI ASMA (Oriolus oriolus) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Pirol (m), Fr. Loriot d’Europe, merle doré (m), İng. Golden oriole. Familyası: Sarıasmagiller (Oriolidae). Yaşadığı yerler: Yüksek ağaç tepelerinde yuva kurar. Orman ve parklarda yaşar. Çeşitleri: 20’den fazla türü vardır. Amerikan asmaları ayrı bir familyadır.

Ötücükuşlar takımının, sarıasmagiller familyasından, Palearktik bölgenin yüksek ağaç tepelerinde yaşayan parlak renkli bir kuş. Erkeği parlak sarı tüylüdür. Kanat ve kuyruğu siyahtır. Dişisi daha soluktur. Sırtı zeytin yeşili, karın bölgesi gri tüylüdür. Sığırcık iriliğinde göçmen kuşlardır. Gagaları kırmızı, ayakları gridir. İlkbaharda memleketimize gelip, Sonbaharda Afrika’ya döner. Ormanlarda, bahçe ve parklarda yapraklarını döken yaşlı ağaç tepelerinde yaygın olarak bulunur. Bitki liflerinden sanatkârâne ördüğü yuvasını ağaçların çatallı dallarının arasına kurar. 3-4 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 14-15 gün kadardır. Bu devrede erkek dişisini yuvada besler. Yavruları berâber büyütürler. Tırtıl ve meyve ile beslenir. Kiraza çok düşkündür. “Kiraz kuşu” olarak da bilinir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi