SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ TEORİSİ (PURCHASING POWER PARITY) HAKKINDA BİLGİ


SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ TEORİSİ (Purchasing Power Parity) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ TEORİSİ (Purchasing Power Parity) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ TEORİSİ (Purchasing Power Parity) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ TEORİSİ (Purchasing Power Parity) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ TEORİSİ (Purchasing Power Parity) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kaufkraftparitätstheorie, Fr. Théorie de parité du pouoir d’achat, İng. Teory of purchasing power parity. İki para arasındaki döviz kurunun dengede olması için her iki ülkenin iç satınalma güçlerinin, sözkonusu döviz kurunda eşdeğer olması. Bu teoriye göre; belirli bir dönemde meselâ, Türkiye’de fiyatlar % 100 artarken ABD’de fiyatlar değişmediyse, bir dolar 1000 Türk lirası şeklinde olan döviz kurunun, bir dolar 2000 Türk lirasına yükselmesi gerekir.

Uygulamada, satınalma gücü paritesi teorisinin sınırlı bir geçerliliği vardır. Çünkü, döviz piyasalarında arz ve talep etkisiyle oluşan döviz kurları, ödemeler bilançosu dengesizlikleri, sermâye hareketleri, spekülasyon ve hükûmetlerin iktisat politikaları gibi faktörlere bağlıdır.

Birçok mal ve hizmetler dış ticârete konu teşkil etmemektedir. Bu bakımdan nisbî fiyatları döviz kurunun belirlenmesinde hesâba katılmamalıdır. Halbuki satınalma gücü paritesi, bütün mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarına bağlı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bir ülkedeki paranın, diğer ülke parasına göre satınalma gücünü tespit ederken esas alınacak mal bileşimi, iki ülkede farklı olabileceği gibi ortalama fiyat seviyelerini ölçerken güçlükler de olabilir.

Bütün bu etkenler, hayat standartları bakımından câri döviz kurlarına göre yapılacak karşılaştırmaların dikkatle yorumlanması gerektiğini göstermektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi