Satınalma ve Dağıtım Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlerinin planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidir.

Yönetici (Satınalma ve Dağıtım)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Fabrikasyon ve işleme için materyal ve destek mal satın almak,

b)      İlgili dağıtım hizmetlerini yürütmek için kurum veya kuruluşun insan gücü, araç, gereç ve hizmet planlamasını yapmak,

c)      Organize etmek ve denetleme faaliyetlerini yapmak,

 

     vb. görev ve işlemleri yerine getirir.