ŞEBÂNKÂRE REISI FAZLÛYE’NIN HAKKINDA BİLGİ


Şebânkâre reisi Fazlûye’nin HAKKINDA BİLGİ NEDİR, Şebânkâre reisi Fazlûye’nin HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, Şebânkâre reisi Fazlûye’nin HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, Şebânkâre reisi Fazlûye’nin HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, Şebânkâre reisi Fazlûye’nin HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

hâkimiyeti ele geçirmesi1056

Kirman Kolu

Muizzüddevle Ahmed936

Adudüddevle 949

Samsâmüddevle 983

Behâüddevle998

Kıvâmüddevle1012

Ebû Kalicar 1028

Kirman Selçuklularının kuruluşu1048

Cibâl Kolu

İmâdüddevle Ali932

Rüknüddevle Hasan947-977

Hemedân ve İsfehân Şubesi

Müeyyidüddevle977

Fahrüddevle Ali 983

Şemsüddevle997

Semâüddevle1021

Kâkûye Hânedânı hâkimiyeti1028

Rey Şubesi

Fahrüddevle Ali977

Mecdüddevle Rüstem997

Gaznelilerin hâkimiyeti1029

Irak Kolu

Müizzüddevle Ahmed945

Bahtiyâr967

Adudüddevle978

Samsâmüddevle983

Şerefüddevle987

Behâüddevle989

Sultânüddevle1012

Müşerrefüddevle1021

Celâlüddevle1025

Ebû Kalicar1044

El-Melikü’r-Rahim1048

Selçuklu hâkimiyeti1055

Kaynak Rehber Ansiklopedisi