Şehitler Günü hakkında bilgiler


27/06/2002 tarihinde 4768 sayılı kanuna göre 18 Mart Şehitler günü olarak kabul edilmiştir.

18 Mart Şehitler Günü ve Bu Tarihe ”Şehitler Günü” Adını Veren Çanakkale Zaferidir.

18 Mart’ta, mağrur ve güçlü İngiliz-Fransız donanması, Türk Boğazlarında, Çanakkale Boğazında mağlup ve perişan oldu. Çanakkale Boğazını donanma ile zorla geçme planını hararetle savunan İngiltere Bahriye Naziri Churchill, bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı.
Bu Churchill, İngiltere’ye 2. Cihan Savasını kazandıran meşhur Churchill’in ta kendisi idi.

29 Ekim 1914’te, Birinci Cihan Savasına, adeta arkasından itilerek giren Hasta Adama; Sarıkamış’ta bir ordu kaybetmesinden sonra artik ruhunu teslim etmek üzere olduğu teşhisi konmuştu. Bu nedenle 60 km uzunluğundaki bu daracık Boğazdan koca donanma elini kolunu sallaya sallaya geçmeyi göze aldı.

İngiliz-Fransız donanması İstanbul önlerine geldiğinde İmparatorluğun dize geleceğini hesap eden Yunan Başbakanı Venizelos da, İstanbul rüyası için üç tümenle hazır bekliyordu.
Bekleyen sadece Venizelos değildi. Rus çarı da Odesaya, İstanbul’u işgal için kuvvet yığmıştı. O tarihlerde Yavuz ve Midilli’yi bünyesine alan Osmanlı İmparatorluğu Karadeniz’de deniz üstünlüğünü sağlamış olduğundan Ruslar Odesa’da beklemede idiler. Istanbul’u ele geçirecek Ingiliz-Fransiz donanması ayni zamanda Rusların da İstanbul’a ulaşmalarına imkan sağlayacaktı.
Ayrıca İngiliz-Fransız yardımları boğazlar yolu ile büyük sıkıntı içinde olan Rusçaya ulaşabilecekti.
Ama bunların hiç biri olmadı.
18 Mart’ta ÇANAKKALE GEÇILEMEDI.
Bu defa İngilizler, Gelibolu Yarımadasını işgal ederek Çanakkale Boğazını açmayı denemeye karar verdiler ve 25 Nisan’da Gelibolu’ya çıktılar.
Bu defa da karsılarına Mustafa Kemal çıktı.
Gelibolu’nun öyküsünü daha sonraya bırakıyorum.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi; Balkan Bozgunundan sonra Türk Ordusunu ayağa kaldırmak, Kurtuluş Savasının kadrolarını ortaya çıkarmak, ayrıca 1. Cihan Savasında en azılı düşmanımız Çarlık Rusyanin çöküntüsünden, Kurtuluş Savaşına yardımcı olan dost bir Rusya’nın dogmasına ortam hazırlamak gibi çok önemli gelişmelere neden olmuştur.