SEMİRAMİS HAKKINDA BİLGİ


SEMİRAMİS HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SEMİRAMİS HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SEMİRAMİS HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SEMİRAMİS HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SEMİRAMİS HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

zamânında şöhreti her yere yayılan ve ölümünden sonra da efsâneleştirilen Asur Kraliçesi. Ününden dolayı kendisinden sonra gelenlerin Batı Asya’da rastlanılan her eseri ona atfetmeleri, mâl etmeleri hakîkî hüviyetinin tespitini uzun müddet imkânsız hâle getirmiştir.

Efsâneye göre Semiramis, ilk Asur kralı Ninus’tan dul kaldıktan sonra, oğulları adına ülkeyi idâreye başladı. Bâbil’i baştanbaşa îmâr etti. Doğunun büyük bölümünü ele geçirdi. Oğlu Üçüncü Adad Nirari’nin (M.Ö. 810-806) tahtı ele geçirmesinden sonra Semiramis’in hayâtı hakkında bilgiler bulunamadı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi