Seramik Killeri madeni kullanım alanları hakkında bilgi


SERAMİK KİLLERİ

Mineralojik özelliklerine göre sınıflandırılan killer, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, kaba seramik kili, ince seramik kili, refrakter kil, bağlayıcı kil, şiferton gibi fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırılır.
Seramikte kullanılan killerin kuruma ve çekme özellikleri, plastiklik, kuru mukavemet, pişme rengi gibi özellikleri, kullanım amacına göre bazen kimyasal bileşimden önce gelen bir özellik olarak da kabul edilebilir.

Geology of Industrial Rock and Minerals, 1969 (Robert Bates)’de verilen, killerin kullanım alanları sınıflandırması aşağıda sunulmuştur;
A. Pişirilen Kil Ürünleri (% 35)
    .Tuğla, kiremit
    .Drenaj boruları
    .Yapısal karo
    .Pis su borusu
B. Fayans, yer karosu, cam, çini, çanak, çömlek, porselen, sıhhi tesisat, elektro porselen (% 40)
C. Diğer Tüketim (%  25)
    .Refrakter sanayi
    .Çimento
    .Sondaj Çamuru
    .Dolgu maddesi
    .Kaplama malzemesi