SERMÂYE HAREKETLERİ HESÂBI HAKKINDA BİLGİ


SERMÂYE HAREKETLERİ HESÂBI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SERMÂYE HAREKETLERİ HESÂBI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SERMÂYE HAREKETLERİ HESÂBI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SERMÂYE HAREKETLERİ HESÂBI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SERMÂYE HAREKETLERİ HESÂBI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Kapitalbewegungsrechnung, Fr. Calcul des mouvements des capitaux, İng. Calculation of capital movements. Dış ödemeler bilançosunun ana hesap gruplarından biri. Bu hesapta, ülkeden sermâye çıkışı borçlu; ülkeye sermâye girişiyse alacaklı kaydedilir. Bunun sebebi; yabancılar üzerinde alacak hakkı doğuran işlemlerin alacaklı, ülke sâkinleri üzerinde borç doğuran işlemlerin ise borçlu kaydına ilişkin muhâsebe ilkesidir. Sermâye hareketleri, kaynağa göre resmî; özel vâdesine göre ise, kısa ve uzun vâdeli olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca, dolaylı ve dolaysız sermâye transferlerine göre de sınıflandırılabilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi