SERVİSELVİ (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) HAKKINDA BİLGİ


SERVİSELVİ (Cupressus sempervirens) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SERVİSELVİ (Cupressus sempervirens) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SERVİSELVİ (Cupressus sempervirens) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SERVİSELVİ (Cupressus sempervirens) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SERVİSELVİ (Cupressus sempervirens) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Zypresse (f), Fr. Cyprés (m), İng. Cypress. Familyası: Servigiller (Cupressaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Batı, Güney Anadolu.

Nisan-mayıs aylarında kozalaklar hâlinde, çiçek durumları meydana getiren, yaprak dökmeyen, 15-25 m boylarında tek evcikli bir ağaç. Gövdeleri dik, silindirik çok ve sık dallı, dallar yatay veya yukarı doğrudur. İğne yaprakları pullar şeklinde olup, sapsızdır. Erkek ve dişi çiçekler kozalaklar meydana getirirler. Bilhassa dişi çiçeklerin kozalak pulları olgunlaştıkça odunlaşır ve bilinen servi kozalağını meydana getirir. Servi kuvvetli toprağı sever ve hızla büyür.

Kullanıldığı yerler: Yaprak ve genç dallardan distilasyonla uçucu yağ elde edilir. Kozalaklar tanence zengindir. Servinin uçucu yağı boğmacaya karşı eskiden kullanılırdı. Kabız edici, ateş düşürücü, terletici, idrar arttırıcı özellikleri vardır. Basura ve kokulu ayak terlemelerine karşı kullanılır. Eskiden beri de çocukların gece altlarını ıslatmalarına karşı kullanılmaktadır. Kokulu kerestesinden ev eşyâsı olarak faydalanılır. Memleketimizde iki çeşidi vardır. a) Ehrami servi, b) Dallı servi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi