SGK Fiili Hizmet Süresi

Polis Memuru olarak çalışmaktayım. Fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır mı? (KGEDB)

Polis Memurlarının fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

5510 Sayılı Kanuna göre asaleti onaylanmamış polis memuru için 360 güne kaç gün fiili hizmet süresi zammı uygulanır?

Polis memuru olarak görev yapanlar asalet tasdiklerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 40ıncı maddesi kapsamda geçen her 360 günlük çalışması için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlandırılır.

BAĞ-KUR çalışanı bir bayanım. Bakıma muhtaç bir çocuğum var. Yeni Kanunda, bu durumda olanlarla ilgili bir düzenleme var mı?

Evet var. 5510 sayılı Kanunun 28 maddesinin 8 inci fıkrasında; “sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara 1.10.2008 tarihinden sonra ödenen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim gün sayıları toplamına eklenir ve bu eklenen süreler ayrıca yaş hadlerinden indirilir” amir hükmü gereği bu durumda olan kadın sigortalılarımıza ilave hizmet ve bu oranda da yaş hadleri öne çekilerek daha erken emekli olma imkânı sağlanmıştır.

Emekli Sandığı’na tabi bir Subayım. Harp Okulunda geçen sürelerime fiili hizmet süresi zammı verilir mi?

Harp okullarında geçen öğrenim sürelerinde fiili hizmet süresi zammından yararlanılmasına imkân bulunmamaktadır.

Emniyet Hizmetlerinde çalışan Polis Memuruyum. En fazla kaç yıl fiili hizmet süresi zammı alabilirim?

5510 sayılı Kanunun 40ıncı maddesi uyarınca polis memuru olarak görev yapanların fiili hizmet süresi zammı sekiz yılı geçmemek üzere prim ödeme gün sayılarına eklenir

Emniyet teşkilatında çalışan komiserim. 2 yıl yurt dışında görevlendirildim. Bu sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Emniyet Teşkilatında polis memuru olarak görev yapmakta iken Dışişleri Bakanlığı emrinde yurtdışı göreve gönderilenlerin Emniyet Teşkilatında yer alan kadrosu ile ilişiği kesildiğinden fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına imkân bulunmamaktadır. Ancak bu şekilde görevlendirilenlerin Emniyet Teşkilatı kadroları ile ilişikleri kesilmeksizin Emniyet Teşkilatı adına yurtdışına gönderilmeleri halinde ise fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaya devam edeceklerdir.

Fiili hizmet süresi zammı hesabı nasıl yapılır? Yaş haddinden indirim ve pirim gün sayısına ilave nasıl olur?(BHAÇEDB)

Fiili hizmet süresi zammı, sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için; a) 60 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 60/360), b) 90 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,25), c) 180 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,50), formülü uygulanarak hesaplanır. 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen fiili hizmet süresi zammının yarısı üç yılı geçmemek üzere Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Yaş haddi indirimindeki süre sınırı yer altı işlerinde çalışanlar için uygulanmaz.

Fiili hizmet süresi zammı uygulaması için 1800 ve 3600 prim gün sayısına ihtiyaç var mıdır?(BHAÇEDB)

Emeklilik için gerekli olan yaş şartında indirim yapılması için ihtiyaç vardır.

Milli İstihbarat Teşkilatı Mensubuyum. Fiili Hizmet Süresi Zammım ne kadardır?

Milli İstihbarat Teşkilatında görev yapan bir sigortalı bu kapsamda geçen her 360 günlük çalışması için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlandırılır.

Polis memuru bir bayanım. Ücretsiz iznimi borçlandım, bu sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapanların ücretsiz izin sürelerini borçlanıp borçlanmadıklarına bakılmaksızın ücretsiz izinde geçen süreleri için fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subaylar, en fazla kaç yıl fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler?

5510 sayılı Kanunun 40ıncı maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan yapanlar en fazla sekiz yıl süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılırlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olarak görev yapmaktayım. Ücretsiz izinde geçen sürelerime fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan sigortalıların ücretsiz izin sürelerinde fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman çavuş olarak görev yapmaktayım. Fiili hizmet süresi zammı ne kadardır?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yapan bir sigortalı bu kapsamda geçen her 360 günlük çalışması için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlandırılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yedek Subay olarak görev yaptığım sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Yedek subay olarak görev yapanlar görev yaptıkları süre için fiili hizmet süresi zammından yararlandırılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir