Sgk Say200i projesi


Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “say2000i projesi” kapsamında olmayan kamu idarelerinde ssk çalışan kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bilgi girişlerinin ve bilgi güncellemelerinin,
Sosyal Güvenlik Kurumuna ssk sorgulama devredilen Emekli Sandığı web sitesindeki, www.emekli.gov.tr/saglik_basvuru bölümünde yayınlanan başvuru formunu doldurarak edinilecek “kullanıcı adı ve şifre” yardımıyla anılan Internet adresi üzerinden en geç 15/12/2006 tarihine kadar yapmaları,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 ssk hizmet dökümü üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kişileri çalıştırmakta olan, aynı kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kamu idarelerinin, daha sonra cezai yaptırımla karşılaşmamaları için en geç 22/12/2006 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen SSK Sigorta İl Müdürlüklerine başvurarak yine aynı kanun içeriğinde belirtilen “İşyeri Bildirgesi”ni vermek suretiyle işyeri tescillerini yaptırmaları ve “e-bildirge sözleşmesi”ni yapmaları, işyeri bildirgesi verildikten sonra alacakları kullanıcı adı ve şifre yardımıyla zorunlu sigortalılar ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalılar için her ay “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ni göndermeleri.