Sgkdan düşük gelirliye müjde


Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlara iyi haber! Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa ile sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlar, hanede kişi başına düşen geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az ise yardım alabilecek; afetlerden zarar görenler, şehit yakınları ve gaziler de yardımlardan yararlanabilecek. Yardımlar kişinin muvafakati olsa bile haczedilemeyecek.

Kategori: Ssk