Sigorta hukuku esasları


Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat sahipleri şarkı sözleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister.” denilmektedir. Madde de belirtilen ön koşulun gerçekleşmesinden, yani, sigortalı mevduatın ödenmesinden sonra Fon, bankanın iflasını istemek zorundadır. Mevduat sahiplerine ödemede bulunan Fon, aslında sigorta hukuku esaslarına göre mevduat sahibinin haklarına halef olarak kendi alacağı için iflas istemektedir. Yargıtay, izni kaldırılan haberlerbankanın iflas davasında, iznin kaldırıldığı tarihteki yönetim kurulu tarafından temsil edilmesi gerektiğine karar vermiş ise de, doktrinde bankanın iflas e-devlet davasında temsili için kayyım atanması gerektiği belirtilmektedir.Fon tarafından açılacak olan iflas davası doğrudan niteliktedir. Yani, bir diğer deyişle takipli iflas yoluna gidilmeyecek; ödeme emri düzenlenmesi, itirazların karara bağlanması, depo emri verilmesi gibi işlemler yer almayacaktır. 3182 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde açılacak iflas davasının niteliğine ilişkin şimdikine benzer bir açıklık olmadığından uygulamada bazı sorunlar çıkmıştı.