Sigorta oranlarının tespiti


Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespiti amacıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilen e-devlet bazı yazıların eklerinde, söz konusu oranların tespiti için gerekli olan belgelerin yer almadığı veya müteaddit uyarılara rağmen bu belgelerin onaysız fotokopilerinin gönderilmesine devam edildiği ya da ihale konusu işin sözleşmesinde çalıştırılacağı öngörülen sigortalı sayısına yer verilmiş olmasına karşın, bu işlere ait asgari işçilik oranlarının tespitinin de ssk sorgulama istenildiği anlaşıldığından, gereksiz emek ve zaman kaybının önlenmesinin yanı sıra işverenlerin mağduriyetine de neden olunmamasını teminen, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun ve gerekli görülmüştür.
Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca geçici ve kesin kabul yapılmasının söz konusu olmadığının idarelerce bildirilmesi durumunda, bu nitelikteki işlerde işin geçici veya kesin kabullerinin yapılmadığı ssk hizmet dökümü üzerinde durulmaksızın, yapılan işin bitirilmiş olduğunun belgelenmesi kaydıyla ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılacak, yine asgari işçilik oranlarının bilinmemesi durumunda Asgari İşçilik Tespit Komisyonundan oran tespiti istenebilecektir.