Sigorta varlıkları


Şirketler portföylerine alacakları teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıkların, tâbi olduğu ssk sorgulama , ssk prim sorgulama ve ssk hizmet dökümü ilgili ülke mevzuatına göre borsada satışına ve bedellerinin transferine ilişkin kısıtlamaların bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır. Bu tür kısıtlamaları olan yabancı finansal varlıklar portföye alınamaz.
Teknik karşılıkları karşılayan yabancı finansal varlıklar içerisinde yer alacak hisse senetlerinin, Müsteşarlıkça belirlenen derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilmesi ve Müsteşarlıkça kabul edilebilir en az derecelendirme notuna sahip olması şarttır. İlgili varlığın derecesini belirleyen belgeler şirket nezdinde bulundurulur.