Sigortalı bildirim belgesi


Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışmak üzere işe giriş yapanların işe girdiklerini Sgk ya bildirmeleri için düzenlenmiş olan Sigortalı Bildirim Belgesi ve belge hakkındaki açıklama aşağıda bulunmaktadır. İş yeri tarafından düzenlenen belgenin dışında işçi tarafından doldurulması gereken Sigortalı bildirim belgeside vardır. Ssk lı olarak çalışanların işe girişlerinde özellikle bildirmeleri gerekir.Bu belgeyle bildirim yaptıktan sonra ssk sorgulama işlemleri ile sigorta girişinizin yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz. Daha sonra yapacağınız ssk hizmet dökümü ile sigorta giriş çıkışlarınızıda ayrıntısıyla görmeniz mümkün.
Belgeyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

 AÇIKLAMALAR

1-Bu belge,  hizmet akti ile sigortalı olarak çalışmaya başlayanların kendilerini 5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri amacıyla kullanılır.

2- “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan doldurulurken en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazılır.

3- “ A-Sigortalıların Kimlik Bilgileri ”  bölümünün bütün haneleri nüfus hüviyet cüzdanındaki bilgilere göre tam ve doğru olarak doldurulur.

4- -“B-Beyan ve Taahhütler ” bölümünde; “İşverenin Adı-Soyadı, Ünvanı” satırında ; işyerinin varsa ünvanı, işyeri kişiye ait ise adı ve soyadı, “İşyeri Sicil Numarası” satırında biliniyorsa çalışmaya başlanılan işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumundaki işyeri sicil numarası ile  işyerinde çalışmaya başlanılan tarih, gün, ay, yıl olarak noksansız yazılır.

5- Bu belgenin,  işe başlanılan tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal GüvenlikMüdürlüğüne/Merkezine verilmesi gerekir.

Sigortalı bildirim belgesi için tıklayınız