Sigortalılık Muafiyet Belgesi


SSK SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

            Bu Belge; 

1)      Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,

2)      Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine,

Onaylatılarak, Kuruma bildirmek amacıyla kullanılır.

3) Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir.

 

SİGORTALI MUAFİYET BİLDİRGESİ İÇİN TIKLAYINIZ >> http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/56509f804b8c23a29913d97628b40beb/ssiy_ek2_sigortalilik_muafiyet.doc?MOD=AJPERES