Sigortalının tahsis talebi


Sigortalı tarafından işten ayrıldıktan sonra aylık talebinde bulunduğunun e-devlet iddia edilmesi veya işverenlerce sigortalının tahsis talebinde bulunduğu tarihte işten ayrıldığını gösterir belgelerin Kuruma verilmesi halinde, işten ayrılma bildirildiği halde, fiilen çalışmalarının devam edip etmediği hususunda sigorta müfettişi veya yoklama memuru aracılığıyla denetim yapılması istenecektir.Tahsis talep tarihi ile aylık başlangıç tarihi ssk sorgulama arasında çalışmaya başlayıp bu çalışmasını aylık başlangıç tarihinden sonra sürdürenlerden, tercihlerini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullananlar da sosyal güvenlik destek primine tabi tutulacaklardır.
Bu sigortalının, aylık başlangıç tarihinden önce işinden ayrıldığını gösterir belgelerin sonradan düzenlenip Kuruma verilmesi veya sigortalının işinden ayrıldıktan sonra tahsis talebinde bulunduğunu iddia etmesi halinde, işten ayrılmanın fiilen ssk hizmet dökümü gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için denetim istenecektir.