SİLİKON FOLEY SONDA 12FR


Kalıcı üretra drenaj kateteri

AÇIKLAMA:
Üretradan sokulduktan sonra üriner inkontinans (ör., ürolojik bir cerrahi işlemi takiben) için kalıcı terapötik bir cihaz olarak işlev gören veya ambulatuar olmayan hastalarda boşaltım aracı olarak kullanılan, distal ucunda üriner mesanede retansiyon için şişirilebilen bir balonu olan steril, esnek bir tüp. Prostat kavisinden dönebilmesi için kıvrık bir ucu (coude) olabilir. Eğitim almış personel tarafından takılır ve genellikle Foley sondası olarak bilinir. Takma işlemi tipik olarak üretra içinden yapılır ancak suprapubik yerleştirme veya nefrostomi ile de olabilir. Tek kullanımlık bir cihazdır.

KATEGORİLERİ:
10-Tek Kullanımlık Cihazlar
11-Engelliler İçin Teknik Yardımcılar