ŞİMŞİRGİLLER (BUXACEAE) HAKKINDA BİLGİ


ŞİMŞİRGİLLER (Buxaceae) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ŞİMŞİRGİLLER (Buxaceae) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ŞİMŞİRGİLLER (Buxaceae) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ŞİMŞİRGİLLER (Buxaceae) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ŞİMŞİRGİLLER (Buxaceae) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Buchsbaumgewaechse, Fr. Buxacées, İng. Boxwoods. Yaprak dökmeyen tek ve iki evcikli çalı veya ağaççıklar. Yapraklar karşılıklı ve tamdır. Çiçekler küçük ve tek eşeylidir. Çanak yaprakları dört parçalıdır. Taç yaprakları yoktur. Meyveleri bir kapsüldür. Familyanın altı cins ve altmış civârında türü vardır. Memleketimizde bir cins (Şimşir-Buxus) bulunur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi