Sinema Yapımcılığı mesleği hakkında bilgi


Sinema filmlerinin üretimini planlayan organize ve koordine eden kişidir.

Yapımcı (Sinema) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Çekimi yapılacak film için finansman sağlamak,

b)      Senaryo hazırlattırıp senaryodaki kişi ve karakterlere uygun oyuncuları seçmek,

c)      Çekim için, gerekli malzeme, mekan, teknik personel ve diğer ayrıntıları sağlamak,

d)      Filmin çekimine nezaret etmek,

e)      Filmi pazarlamak için sansür kurulunun iznini alıp filmi tanıtıcı afişler hazırlattırarak reklamını yapmak ve filmi pazarlamak,

f)       İşletmecilerle ilişki kurup filmi satmak yada kiraya vermek,

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.