SİNİRLİ OT (PLANTAGO LANCEOLATA) HAKKINDA BİLGİ


SİNİRLİ OT (Plantago lanceolata) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SİNİRLİ OT (Plantago lanceolata) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SİNİRLİ OT (Plantago lanceolata) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SİNİRLİ OT (Plantago lanceolata) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SİNİRLİ OT (Plantago lanceolata) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Wegerich (m), Fr. Plantain (m), İng. Plantain. Familyası: Karnıyarıkotugiller (Plantaginaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Hemen hemen bütün Anadolu.

Mayıs-eylül aylarında çiçekler açan, 10-50 cm boylarında olan çok yıllık otsu bir bitki. Yapraklar rozet hâlinde gövdenin altında dik olarak bulunurlar. Çiçek durumu bu rozetin ortasından çıkan uzun ve dik bir sapın ucundadır. Bâzı türleri gövdesizdir. Daha çok çayır ve sulak yerlerde yetişir.

Kullanıldığı yerler: Taze yaprakları yumuşatıcı ve öksürük dindirici olarak, hâricen yara iyi edici ve çıban açıcı olarak kullanılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi