Sir isaac newton fizik ödevi ders notları


SIR ISAAC NEWTON

 

Isaac Newton, 25 Aralık 1642’de Woolsthrope’de doğdu.Babası daha o doğmadan ölmüştü.Annesi, Newton henüz ikisine bastığında tekrar evlendi.Çocukken çeşitli ağaç modelleri yaparak el becerisini geliştirdi.Çocukluğunun büyük kısmını büyükannesinin yanında geçirdi.Grantham’da okula başladı.Eğitimini 1661’den itibaren Combridge’de sürdürdü.Ama bu arada pek hevesli olmadığı çiftlik işleriyle uğraştı

 

Newton,Combridge ‘de çok başarılıydı.1667’de Trinity College’de öğretim üyesi oldu.1668’de asil öğretim üyesi oldu.1669 yılında henüz yirmi altısındayken Lucasian Matematik Kürsüsüne seçildi.

 

Üniversite 1665’deki büyük veba salgını nedeniyle kapatılınca Newton annesinin Woolsthrope’deki evine çekildi.Böylelikle hastalıktan kaçabilmeyi başarabildi.Bir sonraki yıl yaşamının en verimli dönemi oldu.

 

Günümüzde mekanik biliminin dayanağını oluşturan hareketle ilgili üç yasa, önemli, buluşlarının ilkidir.ilk yasa, dışardan bir kuvvet etki etmedikçe hareketsiz bir cisim hareketsiz kalacağını ve düzgün doğrusal hareketli bir cismin de düzgün doğrusal hareketini sürdüreceğini söyler.İkinci yasada, kuvvetin cisimlerde ivmeye neden olması kavramlarını açıklar.Üçüncü yasada da , kuvvetin her etkinin ters yönde eşit bir tepki doğuracağı yer alır.Üçüncü ilke günümüzde jet motorların da ve roketlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Bu yasaları ortaya koymasından kısa bir süre sonra sıradan bir olay Newton’un en büyük buluşlarından birini yapmasına yol açtı.Meyve bahçesinde otururken ağaçtan düşen bir elma dikkatini çekti ve elmanın neden düştüğünü düşünmeye başladı . Acaba o güne kadar varlığı bilinmeyen bir kuvvet tarafından mı dünyaya çekilmişti ? Eğer varsa , böyle bir kuvvetin bütün cisimleri , hatta gezegenleri bile etkileyebileceğini düşündü . Bu düşüncelerini kullanarak ve yeni bulduğu hareket yasalarını uygulayarak evrendeki tüm cisimlerin aralarındaki uzaklıkla ters orantılı bir kuvvetle  birbirlerini çektikleri kuramını geliştirdi . Bu yeni kuvvete ‘ÇEKİM’ adını verdi . Gezegenlerin hareketini meleklere ve şeytanlara bağlayan inanışlara kesin bir biçimde son verdi.Yeryüzündeki olayları biçimlendiren yasaların gökyüzündeki cisimler içinde geçerli olduğun düşüncesini yerleştirdi .

 

Newton’un 1665’deki buluşları mekanikle sınırlı kalmamıştır .Optikle ilgili çalışmalarını sonunda beyaz ışığın cam bir prizmadan geçince renklere ayrıştığını ve bunların ikinci bir prizmadan geçince yeniden birleşerek beyaz ışığa dönüştüğünü buldu renk tayfı üzerindeki çalışmaları zamanında kullanılan kırılmalı teleskop türü araştırmalarına yol açtı o zamanlarda teleskoplarda kullanılan merceklerin oluşturdu görüntüler camdaki kusurlar yüzünden renkli çizgilerle gölgeleniyordu .Newton mercek yerine ayna kullanmaya karar verdi , çeşitli deneylerden sonra , uzaktaki cisimlerin büyütülmüş görüntülerini oluşturan içbükey aynalar sistemini geliştirdi.Newton’un ilk yansıtmalı teleskopu bulması , astronomlara kırılmalı teleskopun yerine koydukları çok değerli bir alet sağladı.

 

Newton Woolstherpe’deyken çalışmalarıyla ilgili pek az açıklama yapmıştır . Hareket yaşatan ve genel çekim kuramını ilk olarak 1687’de yayınlanan ‘Doğa Biliminin Matematik İlkeleri’ adlı kitabında , ışıkla ilgisini sürdüren Newton , 1704 yılında , ‘ Optik ‘ adlı ikinci büyük kitabını yayınladı . Kitapta , prizmalar yaptığı deney görülmüştür . Bu kitap şimdiye kadar yazılmış bilimsel kitapların en büyüklerinden sayılır . Kuramların ve  kanıtların matematiksel gösterimleri , Newton’un çekimle ilgili düşüncelerini açıklıkla belirtebilmesi için yeni bir matematik tekniğine gereksinmesi olduğunu gösterir . Bulduğu bu yeni teknik  bugün diferansiyel ve integral hesaplar diye bilinir .Bu hesap biçimlerinin bulunuşu , bilime başlı başına yapılmış çok büyük bir katkıdır . Bu hesap yöntemleri olmasaydı son üç yüzyıldaki ilerlemelerin  çoğu gerçekleşmezdi . Bu hesapların , çalışmaları arasında , yalnızca geliştirdiği , bilimsel ilkelerin gerektirdiği yardımcı bilgiler olarak yer alması , Newton’un büyüklüğünün ölçüsüdür .

 

Işığın yapısıyla ilgili tartışmalar ve ışığın kırılmasını açıklayan kuramlar yer alıyordu . Işığın , küçük ve ışıklı zerreciklerin  akışından olduğu görüşünü de ortaya atmıştır . Bu kavram bu günde ışığın yapısıyla ilgili düşünceler arasında yer almaktadır.

 

Newton’un çevresiyle olan ilişkileri tatsızlıklarla doluydu.Pek az yakın arkadaşı vardı . Kinci ve sinirli bir yapısı vardı . Bu yüzden iki kez sinir krizi geçirdi . Birincisi annesinin ölümü yüzünden oldu altı yıl süreyle herkesten uzak yaşadı . Bütün bu kendini beğenmişliğinin yanı sıra Newton , Galilei ‘le başlayan bilimsel ilerlemeye olan borcunu hiç bir zaman yadsımamıştır . Bir keresinde ‘ diğer insanlardan daha iyi görebiliyorsam bu devlerin omuzlarında  durduğum içindir’ diye yazmıştır.

Newton 1688’de Avam Kamarasına Combridge üyesi olarak seçildi . Bu olay onun ilgi alanının değişmesine yol açtı . Bu tarihten sonra bilimsel araştırmayı bırakmış , bir üst düzey yönetici olmaktan , halk tarafından tanınan bir kişi olmaktan hoşlanmaya başlamıştı. Kraliyet  Darphanesi’nin başına geçti . Söylendiğine göre örnek başarıyla görevini yürüttü. Yaşamı boyunca ilahiyat konularına yoğun ilgi gösterdi .Yaşlandığında bile Tevrat’ta geçen olayların zaman diziniyle ilgili sorunları çözmeye çabaladı .1727’de öldüğü zaman hiçbir bilim adamının sahip olmadığı bir üne sahipti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir