Sivil Savunma Genel Müdürlüğü hakkında bilgi


Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Türkiye`de  ve dünyanın birçok ülkesinde doğal afet ve diğer kurtarma olayları başta olmak üzere görevlerini başarıyla yerine getirerek ülkemizin  bu konuda gururu durumundadır.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü; düşman saldırılarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi için her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almakla görevlidir. Ayrıca, sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırır, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını, eşgüdümünü sağlar ve denetimini yapar, Bakanlığın ve kanunların verdiği diğer görevleri yapar.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Internet Sitesi
http://www.afetacil.gov.tr/
Telefon
Work+903122201357
Faks
Fax 
E-Posta
 
Yazışma Adresi
Eskişehir Yolu 9.km Lodumlu
  Çankaya ANKARA TÜRKİYE