SOĞDAKLAR HAKKINDA BİLGİ


SOĞDAKLAR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SOĞDAKLAR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SOĞDAKLAR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SOĞDAKLAR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SOĞDAKLAR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Amuderya ile Sirderya arasındaki Soğd bölgesinde yaşayan İran asıllı bir topluluk. Doğudan gelen Hunluların baskısı üzerine ülkelerini terk ederek batıya, Karadeniz’in kuzey taraflarına göç eden Soğdlular, Burada Kanpçu (Kangar) Devletini kurdular. Oğuz neslinden gelen hükümdârlar tarafından idâre edildiler. Sonradan bölgeye gelen Peçenek boylarının kültürlerinin tesirinde kaldılar. Onların giyinişlerini ve dillerini benimsediler. Makedonya Kralı İskender’in AsyaSeferi sırasında (M.Ö. 331) ortaya çıkan kavimler göçü sonunda, Soğdakların bir kısmı Türklerle kaynaşarak, Türkleşirken, bir kısmı da, Fars kültürünü benimsedi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi