Sosyal Güvenlik Hakkı özgürlüğü nelerdir hakkında bilgi


Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.