Spinal küret


Tipik olarak perkütan, asgari invazif işlemler surasında omurganın süngerimsi omur kemiğini kazımak ve oluk açmak için kullanılan elde tutulan, steril cerrahi bir alet. Distal ucu farklı açılar (doksan dereceye kadar) verilebilen mantar benzeri kesici bir kafayla sonlanan uzun, ince, metal bir şafttan oluşur. Oluk veya kanalların oluşturulması için yumuşak bir kazıma işlemi garçekleştirilmesi sağlar ve genellikle kifoplasti sırasında vertebranın kompresyon kırıklarının (VCF) tedavisinde yardımcı cihaz olarak kullanılır. Tek kullanımlık bir cihazdır.