Ssk aylık hizmet sorgulaması


sigortalının kayıtlı olduğu asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmesinin ardından, aynı aya ilişkin farklı bir sigortalının kayıtlı olduğu ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi e-devlet dışında verildiği ve ilgili Ünitece işleme alınmasına karar verildiği varsayıldığında, ilgili ayda çalıştırılan toplam sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerinde olması nedeniyle, yasal süresi dışında verilen ek ssk sorgulama nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesine yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle, daha önce yasal süresi içinde olmakla birlikte Kuruma kağıt ortamında verilmiş olan asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesine de, internet üzerinden gönderilmemiş olması nedeniyle Öte yandan, internet ortamında belge gönderme zorunluluğu olmasına rağmen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi dışında kağıt ortamında verilmesi halinde, bu defa yalnızca süresi dışında verilmiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanacak olup, sözkonusu belgenin internet ortamında gönderilmemiş olması nedeniyle ayrıca prim tahakkuk işlemi sırasında belgenin asıl veya ek nitelikte olduğuna, belge ssk hizmet dökümü asıl nitelikte ise ayrıca sigortalı sayısına bakılarak bilgisayar programlarınca otomatik olarak idari para cezası uygulanmaktadır.