Ssk aylık hizmet tespiti


Yasal süresi içinde olmakla birlikte kağıt ortamında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden idari para cezası uygulanacak olanların tespit edilebilmesi için, Kuruma gerek yasal süresi dışında, gerekse yasal süresi içinde olmakla birlikte kağıt ortamında e-devlet aylık prim ve hizmet belgesi veren işveren/aracıların, aynı ay/döneme ilişkin daha önce yasal süresi içinde başka bir aylık prim ve hizmet belgesi verip vermedikleri, vermişler ise sözkonusu belgelerin tümünde kayıtlı sigortalı sayısı ile ssk sorgulama birlikte ilgili ay/dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerinde olup olmadığı Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisince kontrol edilecektir prim belgelerinin süresi içinde olmakla birlikte farklı tarihlerde Kuruma verildiği varsayıldığında ise, sonradan verilen ve aynı ay/döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin prim tahakkuk işlemi yapılmasının ardından, Kuruma aynı ay/döneme ilişkin başka bir aylık prim ve hizmet belgesinin verilip verilmediğinin kontrolü neticesinde, yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmiş diğer aylık prim ve hizmet belgesi tespit edileceğinden, sözkonusu belgelerinin her ikisine de internet üzerinden gönderilmemiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanması ssk hizmet dökümü amacıyla durum Sigorta Primleri Servislerine intikal ettirilecektir.