Ssk aylık prim ve hizmet belgesi


Aylık prim ve hizmet belgesinin internet üzerinden gönderilmesine ilişkin uygulamada zorunlu tutulan sigortalı sayısı, belgede kayıtlı sigortalı sayısına göre değil, ilgili ay/dönemde işyerinde çalışan sigortalı sayısına (aracılar tarafından çalıştırılan e-devlet sigortalılar hariç) göre tayin edilmektedir. Dolayısıyla, aynı işyerinde farklı sigorta koluna tabi olarak çalışan sigortalıların bulunması halinde, işverenin aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında göndermek zorunda olup olmadığının tayininde, ssk sorgulama işyerinde ilgili ay/dönemde çalışan sigortalıların toplam sayısı (aracılar tarafından çalıştırılan sigortalılar hariç) dikkate alınacaktır.
Ay içinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olmayan sigortalılar, aylık prim ve hizmet belgesinin “Ay İçinde Çalıştırılan Sigortalılar” bölümünde gösterilmekte, buna karşın “Tüm Sigortalılara Ait Toplam Bilgiler” bölümünün “Sigortalı Sayısına” dahil edilmemektedir. Yasal süresi içinde Kuruma kağıt ortamında verilen asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı zorunlu tutulan sayının altında olmakla birlikte, aynı ay/döneme ilişkin yasal süresi dışında verilen ek nitelikteki aylık prim belgesinde kayıtlı ssk hizmet dökümü sigortalı sayısı ile birlikte ilgili ay/dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerinde olması halinde, ilgili ay/dönemde yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesine de internet üzerinden gönderilmemiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.