Ssk aylık prim ve hizmet belgesi


İşten ayrılışı ile talep tarihi aynı ay içinde olup, talep tarihinde aylık e-devlet bağlama şartlarının yerine getirilmiş olması kaydıyla, işyerinden ayrılmadan tahsis talebinde bulunan sigortalılara, izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanacağından, aylık başlangıç tarihi ve tahsis talep tarihi arasındaki süre sosyal güvenlik destek primine dönüştürülmeyecek ve bu hizmetler aylık bağlanmasında dikkate alınacaktır.
Manuel olarak düzenlenen Sigortalı Hesap Fişindeki bilgilerle Aylık Prim ve Hizmet Belgesindeki bilgilerin uyuşmaması, sigortalıların aylıklarının iptal edilerek mağdur olmalarına ya da işinden ayrılmamış kimselere aylık bağlanması nedeniyle Kurumun yersiz ödeme yapmasına yol açmaktadır. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Sigortalı Hesap Fişi bilgilerinin ssk hizmet dökümü farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, farklılığın sebebi herhangi bir gecikmeye yol açılmadan işverenlere yazılı olarak bildirilecek, konuya ssk sorgulama ilişkin işverenlerden herhangi bir cevap alınamadığı takdirde, sigortalıların işten ayrılış tarihinin tespiti yoklama memuru aracılığıyla yaptırılacaktır.