Ssk ihalleleri sorgulamak


İhale konusu iş için yapılan duyuru sonucunda, yeterlik ssk sorgulama için başvuranların beşten az olması veya başvuruların değerlendirilmesi sonucu beşten az firmanın yeterliğinin tespit edilmesi durumunda, ihale için belirlenen yeterlik kriterlerini karşılayan firmalar arasından, rekabeti ssk hizmet dökümü sağlayacak sayıda ve nitelikte istekli davet edilebilir. İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı benzer işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, yukarıdaki usulle yeterli gördüğü ve davet ettiği isteklilerin, teklif belgelerini hazırlamalarına imkan sağlayacak şekilde, teklif verme son başvuru tarihinden en az 14 takvim günü önce ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.