ssk primleri


Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak çalışanların yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenmiş olan primlerdir. Ssk primleri çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanması ve emekli olabilmeleri için ödenmektedir. Primler genellikle aylık olarak ödenmektedir. Ssk prim miktarları değişiklik göstermekte ve bu değişiklikler nedeniyle emekli maaşı veya tazminat gerektirecek bir durum meydana geldiğinde yapılacak ödeme miktarları farklı olmaktadır. Sgk mensupları  prim miktarları öğrenmek istediğinde ssk hizmet dökümü almak istediklerinde e-devlet uygulaması ile ssk sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.  Ssk emeklilik yaşı ve emekli maaş miktarı devlet tarafından belirtilmiştir.