SSK primlerine ait mahsup işlemleri


Birikmiş olan mahsup işlemlerine köklü bir çözüm getirilmelidir. Vergi dairelerinde birikmiş olan binlerce mahsup dosyaları yüzünden, nakden iadeler ile SSK prim şarkı sözleri borçlarına mahsup işlemlerinin önünü tıkanmıştır. Vergi daireleri yürürlükteki mevzuat uyarınca kendi alacaklarını tamamen tahsil etmeden nakden iade işlemlerini ve SSK primlerine ait mahsup işlemlerini yapamamaktadır. SSK sosyal güvenlik açısından çok önemli bir kamu kurumudur ve her yıl açıkları genel bütçeden karşılanmaktadır. SSK’nın açıkları zaten vatandaşlarınhaberler ödediği vergilerden karşılandığına göre; mahsuben KDV iadelerinde SSK prim ödemlerine öncelik hakkı verilmelidir. Fakat şu bir gerçektir ki özellikle nakden KDV iadelerinde son yıllarda çok önemli gecikmeler olmaktadır. Bu gecikmenin sebebi özellikle İzmir bölgesindeki bazı malum (balina operasyonu vb.) olaylara e-devlet bağlanmaktadır. Ancak sebebi her ne olursa olsun aşırı ihtiyatlılık iyi niyetli mükellefleri canından bezdirmiştir. KDV iade ve mahsuplarının gecikmeye tahammülü yoktur. Mümkün olan her türlü tedbir alınarak bu gecikmeler ortadan kaldırılmalıdır. Her ne kadar, büyük emeklerle hazırlanan 84 nolu KDV Genel Tebliği, bu konuda kısmi bir rahatlama sağlamışsa da, sorunlar halen devam etmektedir.