Ssk vakıf ve kültür varlıkları


Restorasyonu yapılacak özgün nitelikte ve karmaşık yapıdaki ssk sorgulama vakıf kültür varlıklarının; kullanım durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ssk hizmet dökümü ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak, firmaların mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ihale konusu iş için, içeriği ihaleyi yapacak idarece belirlenen diğer belgelerin belirtildiği bir duyuru e-devlet metninin oluşturulduğu ve bu metnin Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlandığı, duyuruda belirtilen süre içerisinde e-devlet firmalarca sunulan tanıtım dosyalarının değerlendirilmesi sonucu yeterli görülen firmalardan en az beş firmaya davet yapılarak ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği usuldür. İdarece yapılacak duyuruda, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgeler ve yeterlik kriterleri belirtilir.