Stopaj Kesintisi değerleri


Türkiye genelinde ve Ege Bölgesinde gerçekte tahakkuk eden ve bu çalışmada hesaplanan tahmini vergi arasında ortaya çıkan farklılıkları ölçebilmek için şarkı sözleri Maliye Bakanlığı tarafından ortaya konulması beklenen verilere gereksinim olduğu açıktır. Ancak, Maliye Bakanlığından istenen bu bilgilere gizlilik nedeniyle ulaşılamamıştır. Ancak, Türkiye genelinde 1999 yılı için T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tarımsal Ürünlerin satışı üzerinden yapılan Stopaj kesintisi değerleri ile, araştırmada elde edilen e-devlet dekara ve buna bağlı olarak da Türkiye geneli için hesaplanan tahmini Stopaj Kesintisi değerlerininhaberler karşılaştırılması uygun olacaktır. Araştırma kapsamındaki illerin yer aldığı Ege Bölgesinde vergi potansiyelinin tahmin edilebilmesi için öncelikle bölgede mevcut tarım alanlarından hareketle ve daha önce hesaplanan dekara vergi miktarları da dikkate alınarak bölge genelinde vergi potansiyeli hesaplanmaya çalışılmıştır. Daha sonra aynı yöntem Türkiye için de uygulanmıştır.