Su ürünleri Mühendisi mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER

–          Su ürünleri üretim tesislerinin hazırlanması konusunda projeler geliştirir,

–          Su ürünlerinin havzalarda üretimi için yumurtaların havzalara ne zaman ve nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda görüş bildirir,

–          Su ürünlerinin türlerinin iyileştirilmesi üzerinde çalışmalar yapar,

–          Su ürünlerinin doğal ve yapay yemlerle beslenmeleri için çalışmalar yapar,

–          Su ürünlerinin çeşitli hastalıklara karşı korunması için havzaların mikroplardan arındırılmasına çalışır,

–          Su ürünlerinin avlanması ve avlanma teknikleri üzerinde balıkçıları aydınlatır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Gemi rotalarıyla ilgili aletler,                             

–    Meteorolojik harita çizim ve ölçümlerinde kullanılan aletler,

–    Akıntı, yüzme ve dalma aletleri (uygulama esnasında) kullanılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Su Ürünleri Mühendisi olmak isteyenlerin;

–    Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgi duyan,

–    İnceleme, araştırma merakı olan,

–    Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

–    Sabırlı, dikkatli ve düzenli,

–    Elleri, ayakları ve gözleri sağlam

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Su ürünleri mühendisi, açık havada, sıcak veya soğuk ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessiz ve nemlidir. Havada rahatsız edici koku olabilir. Mantar hastalığına yakalanmamak için kişinin dikkat etmesi gerekir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde çalışabilir veya kendilerine özel üretme çiftlikleri kurarak çalışabilirler. Ülkemizin üç yanının denizlerle çevrili olması, bu kaynakların iyi değerlendirilmesi, korunması, örnek tesisler kurularak ve su ürünleri sektörüne öncülük edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak gerektiğinden bu meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Su Ürünleri ve Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültelerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                           Mesleğin eğitimine girebilmek için,

–    Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–    Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Su Ürünleri” lisans programları için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,

–    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda                                                                                                                                                                                                                                                                                “Su Ürünlerilisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler”  alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Balık Yetiştiriciliği, Su Ürünleri  Ön Lisans programlarından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde bu lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Öğrenim süresi dört yıldır.

Eğitim süresince aşağıda belirtilen dersler verilir.

 

1. Yıl: Botanik I, Ekonomi I, Meteoroloji I, Kimya I, Matematik I, Zooloji I, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Zooloji II, Fizik I, Toprak Bilgisi, Kimya II, Tarımsal Ekoloji,

2. Yıl : Analitik Kimya I, Türkiye Suları, Bilgisayar Programları, Kültür Teknik, Hayvan Yetiştirme, Genel Mikrobiyoloji,      Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Tarla Bitkileri, Statik ve Mukavemet, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi, Genetik, Anatomi ve Fizyoloji,

3. Yıl : Hayvan Besleme Biyokimyası, İnşaat-Malzeme Bilgisi, İstatistik, Hidrobiyoloji, Proje Hazırlama Teknikleri, Osinoğrafi, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Populasyon Dinamiği, Balık Biyolojisi, Bitkisel Su Ürünleri ve Üretim Tekno., Su Mikrobiyolojisi, Su Kirlenmesi ve Kontrolü, Su Ürünleri Teknolojisi,

4. Yıl : İç Su Balıkları ve Üretim Tekniği, Kabuklu Su Ürünleri ve Üretim Tekniği, Su Ürünleri Mevzuatı, Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, Su Kalitesi, Hidrolik, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi, Balık Üretimi Tesisleri ve Planlaması, Balık Hastalıkları, Balık Avlama Yöntem ve Araçları, Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği, Hayvan Islahı, Balık Besleme, Tarımsal Yayım ve Haberleşme.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak  akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Meslek öğreniminden sonra devam edilebilecek kurslar olmamakla birlikte çalıştığı kurumların hizmet-içi eğitimlerine katılabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince isteyen öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim  (harç) kredisi verilmektedir.

Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.

Öğrenim tamamlandıktan sonra Su Ürünleri Mühendisi olarak işe başlayanlar asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında kazanç elde edilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–          İlgili eğitim kurumları,

–          Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.