Subdermal iğne elektrodu


Hastanın derisinin dermal tabakasının altına yerleştirilerek fizyolojik ölçümler [tipik olarak elektroensefalografi (EEG), elektromyografi (EMG), ve uyarılmış potansiyel] için elektriksel aktiviteyi (biyopotansiyeller) kayıt/monitörize etmekte ve sıklıkla elektrik stimülasyonu sağlamada kullanılan steril, çok amaçlı elektirk kondüktörü. Tipik olarak bitiminde kayıt/monitorizasyon sistemlerine bağlantı için güvenlik konnektörü olan bir çıkış kablosuna bağlı, paslanmaz çelikten ince bir mil ‘den oluşur. Tek kullanımlık bir cihazdır.