SÜLFAMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ


SÜLFAMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SÜLFAMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SÜLFAMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SÜLFAMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SÜLFAMİK ASİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Sulfamiksäure, Fr. Sulfamique, İng. Sulfamic. Sülfamik, sülfaminik, amido sülfonik, pirosülfamik asit olarak da adlandırılan, NH2SO3H formülünde, kararlı bir asit. Renksiz, kokusuz ve uçucu olmayan kristaller hâlindedir. 205°C’de erir ve 209°C’de bozulmaya başlar. Sulu çözeltilerde iyonize olur. Kuvvetli bir asit olup, kuvvetliliği hidroklorik asit ve nitrik asidinkiyle mukâyese edilebilir derecededir. Ticârî olarak ürenin, kükürtrioksit ve sülfürik asitle muâmelesinden elde edilmektedir.

NH2 CONH2+SO3+H2SO4®2NH2SO3H+CO2

Sülfamik asit, metal temizleyicilerde ve deterjanların üretiminde kullanılmaktadır. Kimyâsal analizlerde asiditeyi ölçmek için mükemmel bir primer (birincil) standarttır. Sülfamik asit tuzları sülfamatlar olarak adlandırılır. Bunlar yanmaz kâğıt îmâlâtında haşere ödürücülerde, elektrolitik kaplama banyolarında ve sakkarin gibi sun’î tatlılaştırıcılarda kullanılırlar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi