SÜLFONİK ASİT HAKKINDA BİLGİ


SÜLFONİK ASİT HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SÜLFONİK ASİT HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SÜLFONİK ASİT HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SÜLFONİK ASİT HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SÜLFONİK ASİT HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Sulfanilsäure, Fr. Acide Sulfonique, İng. Sulfonic acid. Genel formülleri RSO3H olan kükürtlü organik asitlerin genel adı. Sülfonik asitler organik maddelerin sentezlerinde yaygın olarak kullanılır. Sülfonik asitlerin tuzları ise fenol bileşiklerinin, deterjanların, iyon değiştiricilerin, çeşitli boyaların ve sülfonamitli ilâçların bir bileşenidir. Aromatik sülfonik asitler kimyâsal madde sentezlerinde başlangıç maddesi veya ara madde olarak kullanılır.

Organik halojen bileşiklerinin veya aromatik hidrokarbonların inorganik sülfit veya kükürt trioksit gibi bileşiklerle tepkimesine sülfonlama denir. Bu işlemle elde edilen bileşiklere de sülfon bileşikleri adı verilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi